Kas bus, jei betono pakaitalas XFiXi bus per šaltas ar per daug įšilęs?


Visada palaikykite betono pakaitalą XFiXi 20oC - 27oC temperatūroje prieš naudojimą. Jei betono pakaitalas bus žemesnės temperatūros, tai reakcijos ir išsiplėtimo laikas bus ilgesnis bei bus mažesnis išsiplėtimo tūris. Aukštesnės temperatūros betono pakaitalo XFiXi reakcijos ir išsiplėtimo laikas bus trumpesnis, kas tuo pačiu sumažins montavimo laiką, padidins betono pakaitalo išsiplėtimo tūrį bei sumažins jo kietumą.
 
Kas bus, jei betono pakaitalas XFiXi bus per šaltas ar per daug įšilęs?