Kaip montuoti?


1. Prieš naudojant betono pakaitalą XFiXi ir prieš atidarant buteliukus bei sumaišant komponentus, atidžiai perskaitykite instrukciją, kad išvengtumėte sužeidimų ar nuosavybės sugadinimo. Netinkamas naudojimas gali būti pavojingas. Sumaišyti komponentai butelyje gali sprogti ir aptaškyti viską aplinkui, jei buteliukas nebus atidarytas ir išpiltas per minutę.2. Būtinai mūvėkite pirštines, kurias gausite kartu su betono pakaitalo XFiXi pakuote, Užsidėkite akinius, kai pilstysite betono pakaitalą XFiXi. Kaip suteikti pirmąją pagalbą, aprašyta saugumo instrukcijoje.

3. Visada palaikykite betono pakaitalą XFiXi 20oC - 27oC temperatūroje prieš naudojimą. Jei betono pakaitalas bus žemesnės temperatūros, tai reakcijos ir išsiplėtimo laikas bus ilgesnis bei bus mažesnis išsiplėtimo tūris. Aukštesnės temperatūros betono pakaitalo XFiXi reakcijos ir išsiplėtimo laikas bus trumpesnis, kas tuo pačiu sumažins montavimo laiką, padidins betono pakaitalo išsiplėtimo tūrį bei sumažins jo kietumą.

4. DĖMESIO! Prieš sumaišant komponentus, būtinai įstatykite statramstį į duobę/skylę ir jį pilnai paruoškite montavimui, t.y. išlyginkite su gulsčiuku ir įtvirtinkite, kad nejudėtų. Prieš pilant betono pakaitalą XFiXi, įsitikinkite, kad duobės dugne nėra vandens. Jei jo yra, tai palaukite kol vanduo bus absorbuotas grunto, t.y. susigers. Taip pat galite įberti kiek sauso grunto, žvyro, smėlio ar cemento, kad sugertų vandenį. Jei negalite laukti kol vanduo susigers, galite išpompuoti su siurbliu.5. Betono pakaitalo XFiXi pakuotę sudaro 2 komponentai A ir B, išpilstyti į atskirus butelius. Buteliukai nėra pilni, nes A buteliuke esantis komponentas turi būti supiltas į B buteliuką ir sumaišomas, laikantis nurodymų.6. Atidžiai supilkite komponentą A į komponentą B. Maišykite apie 40 - 50 sekundžių, sukiodami buteliuką aukštyn-žemyn.  NEVIŠRYKITE MAIŠYMO LAIKO, NES BUTELIUKAS GALI SPORGTI!
DĖMESIO: Jei buteliuko temperatūra prieš sumaišymą viršija maksimalią rekomenduojamą (27oC), tai betono pakaitalas gali išsiplėsti greičiau.7. Pilant sumaišytą betono pakaitalą XFiXi į duobę, rekomenduojama juo "sudrėkinti" (apipilti) statramstį, stulpą prie žemės paviršiaus. Tokiu būdu jie bus geriau apsaugoti nuo puvimo ar korozijos.  8. Jei reikia, po betono pakaitalo XFiXi supylimo į duobę, statramstį dar galite koreguoti, bet ne vėliau kaip 5 min. po supylimo. Nekilnokite statramsčio aukštyn-žemyn. Išsiplėtimas trunka apie 3 -5 min. Išsiplėtus betono pakaitalui XFiXi jau nebereikia statramsčio prilaikyti. Jei vėjuota, tai rekomensduojama statramstį prilaikyti iki 7 min. Apytiksliai po 30 - 45 min. betono pakaitalas XFiXi bus pakankamai kietas. Palaukite dar 6 valandas, kad jis pakankamai sutvirtėtų ir jau būtų galima montuoti tvorą.9. Jie reikia, duobę visada galima papildyti, bet ne anksčiau, kaip po 5 min., kai betono pakaitalas XFiXi pakankamai išsiplečia. 

10. Pilnai sukietėjus, atsargiai su peiliu ar pjūklu nupjaukite paviršinę sukietėjusią betono pakaitalo XFiXi dalį. 11. Nupjaukite sukietėjusio betono pakaitalą XFiXi 5 - 10 cm žemiau grunto paviršiaus ir užpilkite gruntu ar žvyru. 

Svarbu: Jei betono pakaitalo paviršius nėra padengtas gruntu ar žvyru, tai tiesioginiai UV spinduliai gali paveikti jo struktūrą ir kokybę.Papildomos rekomendacijos:
  • Duobės gylis turi siekti apie 1/3 statramsčio ilgio.
  • Kuo duobė/skylė siauresnė ir gilesnė, tuo geriau montuoti su betono pakaitalu XFiXi.
  • Pasiskaičiuokite reikalingą betono pakaitalo XFiXi kiekį su skaičiuokle.
  • Betono pakaitalas XFiXi turi užpildyti apytiksliai 90% duobės/skylės, o likusi dalis turi būti užpilta gruntu ar žvyru/skalda.